Με εγκύκλιό του, το ΥΠΔΑ προσδιορίζει τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Προϋπόθεση συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ. αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης δημοσίου υπαλλήλου στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής Σε Επιμορφωτικά Προγράμματα».

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε δημόσιος υπάλληλος δύναται:

α) Να επιλέγει μέχρι δύο (2) επιμορφωτικά προγράμματα ανά επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος και Ιανουάριος- Ιούλιος) και

β) Να συμμετέχει σε μέχρι τρία (3) επιμορφωτικά προγράμματα κατ’ έτος, στα οποία δεν προσμετρώνται τα συνέδρια και οι ημερίδες – διημερίδες, που δεν πιστοποιούνται ως επιμορφωτικά προγράμματα.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος κατ’ αρχήν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα που διεξάγονται στην περιφέρεια στην οποία υπηρετεί.

Για λεπτομέρειες και κριτήρια επιλογής:

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr