Σας  ενημερώνουμε ότι για τη δικαστική διεκδίκηση του κινήτρου απόδοσης   έχουμε  τα εξής αποτελέσματα: Δικαιώθηκαν με πιστοποιητικό τελεσιδικίας 63  συνάδελφοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει.  Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν ενημερωθεί.

Για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους αορίστου χρόνου που είχαν προσφύγει δικαστικά και η προσφυγή απορρίφθηκε  έχει ασκηθεί έφεση και αναμένουμε τον προσδιορισμό της δικασίμου.

Για όλους τους τακτικούς υπαλλήλους η υπόθεση   δεν ευδοκίμησε. Παρέλκει κατά τη γνώμη του δικηγόρου η άσκηση εφέσεως. Πάντως η  Ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης εφέσεως. Ειδικά για τους συναδέλφους της Κεντρικής Μακεδονίας θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση. 

Επίσης σας ανακοινώνουμε ότι 27/2 θα εκδικαστεί αγωγή της Ομοσπονδίας κατά του ΟΑΕΔ για την άρνηση καταβολής εξόδων κίνησης. (Αυτή η αγωγή δεν αφορά τις ατομικές δικαστικές διεκδικήσεις, από την ατομική διεκδίκηση των εξόδων κίνησης)

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδία.

 Για το Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                                          ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Κ.