Με αφορμή ερωτήματα των Ομοσπονδιών και Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως προς τι θα συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι – υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης, που πήραν μέρος στην απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στην ερώτηση του εντύπου για το αν συμμετείχαν ή όχι στην αξιολόγηση, η διατύπωση που προτείνεται από τον καθηγητή Νομικής κ. Λαζαράτο είναι η ακόλουθη:
Το συγκεκριμένο πεδίο δεν θα το συμπληρώσουν, αλλά θα γράψουν την παρακάτω παρατήρηση:
Α) «Ασκώ το συνταγματικό μου δικαίωμα συμμετοχής στην απεργία που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 16/03/2017 και η οποία είναι εξοπλισμένη με τεκμήριο νομιμότητας».
Όσον αφορά στο θέμα των ασφαλιστικών μέτρων, αυτά θα ασκηθούν αμέσως μόλις υπάρξει διοικητική πράξη που να αποκλείσει κάποιον από τη διαδικασία κρίσεων.
Β) «…Εάν σε εκκρεμή στο ΣτΕ δίκη κατά συγκεκριμένης προκηρύξεως κάποιος υποψήφιος προϊστάμενος κερδίσει την σχετική αναστολή και ως κατάλληλο μέτρο του επιτραπεί να συμμετάσχει στην διαδικασία προαγωγών, η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν δεσμεύει τυπικά άλλο υπουργείο με άλλη προκήρυξη ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή των εκεί υποψηφίων προϊσταμένων στην διαδικασία προαγωγών. Θα πρέπει δηλαδή με το προσωρινό δεδικασμένο του πρώτου να προσβάλουν και αυτοί με αίτηση ακύρωσης και αναστολής την οικεία προκήρυξη και να αιτηθούν αντίστοιχα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εκδοθεί και γι’ αυτούς όμοια απόφαση. Πάντως, ανάλογα και με την αιτιολογία που θα φέρει η δικαστική απόφαση της αναστολής του πρώτου, η διοίκηση μπορεί κι από μόνη της να συμμορφωθεί προς τα κριθέντα και να την εφαρμόσει οριζόντια σε όλες τις προκηρύξεις, απλά τυπικά δεν έχει σχετική υποχρέωση όπως σας προανέφερα…»
Γ) Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση των προκηρύξεων που δημοσιεύθηκαν με βάση την τροπολογία Γεροβασίλη.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

2018.02.01 – Επιστολή – Προσφυγή κατά των προκηρύξεων – Ασφαλιστικά μέτρα

Επιστολή κ. Λαζαράτου