Ενημερωθήκαμε ότι ο πρόεδρος  του Ν.Τ. Πρέβεζας Γιώργος Μισιρλής κατέθεσε έγγραφο-απόφαση του Ν.Τ. σχετικά με στάση εργασίας-απεργία ΑΔΕΔΥ καθώς και απόφαση του Τμήματος που θεωρεί ανεπιθύμητη την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στην Πρέβεζα.

Σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε το Ν.Τ. συνεδρίασε για αυτά τα θέματα, ουδέποτε πήρε τέτοιες αποφάσεις και η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει και πρέπει να επισκέπτεται και να ενημερώνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της τα Ν.Τ.

Καταγγέλλουμε τις ενέργειες αυτές του προέδρου που μας θυμίζουν άλλες εποχές και τονίζουμε ότι το Ν.Τ. δεν είναι κανενός κτήμα και θα συνεχίζει να λειτουργεί στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών του συνδικαλιστικού κινήματος

Παρακαλούμε να διαβαστεί στο σώμα και να καταδικαστεί η ενέργεια με ψήφισμα

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ                                            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ