ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

3 Φεβρουαρίου 2018

Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τη ριζική αντίθεσή του στην απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να αναθέσει σε υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα καθήκοντα αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Η ενέργεια αυτή γίνεται κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης που ψήφισε πρόσφατα η Κυβέρνηση, και που δίνει το δικαίωμα σε κάθε Περιφερειάρχη Νησιωτικής Περιφέρειας να αναθέτει στους υπαλλήλους καθήκοντα και άλλης Περιφερειακής Ενότητας, από αυτή που έχουν τοποθετηθεί.

Έτσι απαντάνε Κυβέρνηση και περιφερειάρχες στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, στην απαγόρευση των προσλήψεων που έχουν επιβάλει χέρι-χέρι με τους «θεσμικούς εταίρους» τους, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ. Έτσι προσπαθούν να «μπαλώσουν» τη μείωση κατά 40% του προσωπικού των Περιφερειών.

Με την νομοθετική αυτή ρύθμιση καταστρατηγείται ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, που ορίζει ότι αποτελεί μετάθεση η μεταφορά ενός υπαλλήλου από μια διακεκριμένη οργανική μονάδα (Διεύθυνση) σε άλλη διακεκριμένη οργανική μονάδα και επομένως απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ καλεί:

• Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή του αυτή και να απαιτήσει την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας  με μόνιμους διορισμούς υπαλλήλων.

• Την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών να καταργήσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε μαζικές προσλήψεις.

Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ψήφισμα ΓΣ – Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων