*»Πρόταση που κατατέθηκε στην συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ»​:

Η ΑΔΕΔΥ είναι υπέρ ενός συστήματος  αποτίμησης των Δομών και Υπηρεσιών του Δημοσίου. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αντιλαμβάνονται αυτή την αποτίμηση, ως μηχανισμό κοινωνικής λογοδοσίας, που στόχο έχει την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικότερα προς τα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

            Είναι προφανές, πως ένα τέτοιο σύστημα, δεν μπορεί να περιορίζεται στην αποτίμηση του έργου που παρέχουν οι εργαζόμενοι, άλλα να επικεντρώνεται στα προβλήματα των δομών, στις ιδιαιτερότητές τους, παίρνοντας υπόψη πάντα το γενικότερο οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο. Θα μπορεί για παράδειγμα να παραμετροποιεί τους επιδιωκόμενους στόχους ή τα αποτελέσματα, με βάση τον εργασιακό χώρο(διοικητική υπηρεσία ή κλινική νοσοκομείου), την χρηματοδότηση ή την στελέχωση μιας υπηρεσίας.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης ανάμεσα στους εργαζομένους και την εμπέδωση δημοκρατικών θεσμών συζήτησης, καθορισμού στόχων και επίτευξης αποτελεσμάτων.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, θα έχει στόχο την βελτίωση των εργαζομένων, ως κομμάτι της συνολικής βελτίωσης των παρεχόμενων, υπηρεσιών από το Δημόσιο.

Ειδικότερα για τον Ν.4369/2016:

Ο Ν. 4369/2016 κατήργησε τις αντιδραστικές ρυθμίσεις του Ν.4250/2014 (αξιολόγηση των ποσοστώσεων Μητσοτάκη) εισάγοντας παράλληλα θετικές πλευρές, ως αποτέλεσμα των αγώνων, που ανέπτυξαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο όλο το προηγούμενο διάστημα.

Είναι όμως αναγκαία να γίνουν τα παρακάτω βήματα:

–          Πλήρης αποσύνδεση της αξιολόγησης από την μισθολογική εξέλιξη.

–           Ενίσχυση του αποφασιστικού ρόλου των ολομελειών τμήματος

–           Διασφάλιση του μη τιμωρητικού χαρακτήρα, για τους εργαζόμενους, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

–           Ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου

Παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των κρίσεων για θέσεις ευθύνης και να μη προσμετρηθούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μέχρι την ολοκλήρωσή των κρίσεων

Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση για μια συζήτηση περί της αξιολόγησης αποτίμησης στο Δημόσιο, είναι η απόσυρση των συνεπειών της τροπολογίας με την οποία τιμωρήθηκε η συμμετοχή των Προϊσταμένων στην απεργία-αποχή που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ PDF