Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 23 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προβλέπεται η εκλογή εννεαμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης για τη γνησιότερη πραγματοποίηση των τακτικών Συνεδρίων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. Α:

«…Η Επιτροπή Πιστοποίησης είναι λειτουργικό όργανο που γνωμοδοτεί με τρίμηνες εκθέσεις προς τα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την εγκυρότητα των διαδικασιών εκλογής των αντιπροσώπων για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η Επιτροπή Πιστοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία δικαστικού, τη λειτουργία Εφορευτικής Επιτροπής, τον έλεγχο για αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο διαδικασιών ψήφου δια αλληλογραφίας και φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια την ορθή σύνταξη των πρακτικών.…»

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων η Επιτροπή Πιστοποίησης ως μοναδικό έργο έχει τον έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων των αντιπροσώπων (πρακτικά αρχαιρεσιών, κατάσταση ψηφισάντων κτλ) ως προς την εκλογή συνέδρων για το συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ΜΟΝΟ και όχι για τις διαδικασίες εκλογής οργάνων των Ομοσπονδιών.

Σε αυτό το πλαίσιο σας παρακαλούμε να διευκολύνετε την Επιτροπή Πιστοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο έργο της.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Επιστολή – Επιτροπή Πιστοποίησης Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Έλεγχος δικαιολογητικών Συνέδρων