Τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά και κυρίαρχα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος είναι οι Μόνιμοι Διορισμοί στην Εκπαίδευση. Κάθε σχολικό έτος οι τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω της χρόνιας αδιοριστίας, καλύπτονται από τους χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα το Δημόσιο Σχολείο, υπηρετώντας σε όλες τις γωνιές της χώρας μας.

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου έχουν οργανωθεί πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις με βασικό αίτημα αιχμής τους Μόνιμους Διορισμούς στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Η Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση στο Δημόσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις αγωνιστικές αποφάσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, θα προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ (Τετάρτη 28-2-2018) την στήριξη της πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης με κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας, ώστε συνάδελφοι εργαζόμενοι και συνδικαλιστικά στελέχη να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις.

Για την Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση η έμπρακτη στήριξη του αγώνα για ένα Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο με μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση.

ΕΔΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF