ΕΡΑ ΑΦΙΣΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 2-3-2018 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ