Η Αυτόνομη Παρέμβαση, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, δεν στηρίζει την κατάληψη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας των υπαλλήλων του Υπουργείου από κανέναν, γιατί θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια στρέφεται ενάντια στα θεσμοθετημένα συμφέροντα των εργαζομένων.