Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ), στις 2 Μαρτίου 2018, συζητήθηκε το ζήτημα των καταγγελιών εργαζομένων στις Α.Δ. που, όπως υποστηρίζουν, διώκονται πειθαρχικά για συνδικαλιστική δράση και για το δικαίωμα της δημόσιας έκφρασης της γνώμης τους και αποφασίστηκε, με αυξημένη πλειοψηφία, να εκδοθεί άμεσα η ακόλουθη ανακοίνωση.

ΕΔΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ