Με την απόφαση αυτή, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΣτΕ ικανοποιεί ένα µακροχρόνιο αίτηµα της Ανεξάρτητης Αρχής, διατυπωµένο στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για επίτευξη της φορολογικής ισότητας των φύλων στην οποία είχε αποδυθεί ήδη από το 2002.

Όπως προκύπτει και από σχετικά έγγραφα (www.synigoros.gr/resources/eggrafostp-pros-aade.pdf), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει επανειληµµένως την αναγκαιότητα για κατάργηση των άµεσων διακρίσεων λόγω φύλου που εµπεριέχονται στη φορολογική νοµοθεσία και ειδικότερα στο άρ. 67 παρ. 4 ν. 4172/2013, τονίζοντας ότι οι διακρίσεις αυτές -ενόψει µάλιστα της διεύρυνσης εφαρµογής του ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής των φορολογικών δεδοµένων δεν εξυπηρετούν ούτε τον σκοπό της εύρυθµης λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης ούτε τον στόχο της αποτελεσµατικότερης είσπραξης δηµοσίων εσόδων, πράγµα το οποίο διαπιστώνει τώρα και το ΣτΕ.

Εν αναµονή της ανταπόκρισης της φορολογικής διοίκησης στην απόφαση του ΣτΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι η φορολογική διοίκηση θα µπορούσε να αξιοποιήσει αποτελεσµατικότερα τον γόνιµο διάλογό της µε τον Συνήγορο του Πολίτη, και µε τον τρόπο αυτό θα συνέβαλε αποφασιστικά στην υλοποίηση της συνταγµατικής αρχής της ίσης µεταχείρισης, θα ενίσχυε την εµπιστοσύνη των πολιτών και θα εξοικονοµούσε πόρους και χρόνο.

ΠΗΓΗ:dikaiologitika.gr