Τα δικαιώματα των εργαζομένων στην αυγή του 21ου αιώνα έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό , εξαιτίας της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού (πολιτικού και οικονομικού), ο οποίος, όχι μόνο επέβαλε μνημονιακές πολιτικές λιτότητας αλλά και ιδεολογίες κοινωνικής αποδιάρθρωσης (π.χ, προώθηση των ατομικών συμφερόντων έναντι των συλλογικών). Συνεπεία της επικράτησης της ιδεολογίας περί ατομισμού, είναι και η αλλοτρίωση του συνδικαλιστικού χώρου από φερέφωνα της άρχουσας ιδεολογίας και τάξης, τα οποία κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα προσφέροντας εκδούλευση σε εργοδότες, δημάρχους, κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναθεωρήσουν και να εναντιωθούν στην επικρατούσα αντίληψη που υπάρχει για το συνδικαλισμό.
Ο συνδικαλιστικός θεσμός και κίνημα πρέπει να εξυγιανθούν, για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε μέσα από συλλογικές διαδικασίες να επέλθει ρωγμή στην επικρατούσα νεοφιλελεύθερη συνδικαλιστική πραγματικότητα, η οποία προάγει τον συνδικαλισμό της ελίτ. Το πλαίσιο των θέσεών που θα επιδιωχθούν , ευνόητα οφείλει να είναι αποδεκτό από την πλειοψηφία των εργαζομένων, αφού πρώτα θα έχει περάσει από τη βάσανο των αντιθέσεών και διαφοροποιήσεων με απώτερο στόχο την ποθητή δυναμική σύνθεση από την οποία θα ωφελούνται όλοι.
Ο αγώνας, όπως προείπαμε, οφείλει να ξεκινά από τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα πρωτοβάθμια σωματεία, αφού αυτή είναι η δύναμη που θα ανανεώσει και θα αποκαταστήσει το κύρος και την αποτελεσματικότητα των δευτεροβάθμιων και τριτοβαθμίων οργάνων. Πρέπει να σταματήσουν να κυριαρχούν τα πυραμιδικά συστήματα εξουσίας μεταξύ των εργαζομένων και να περάσουμε σε οριζόντια συστήματα συλλογικής δράσης, τα οποία θα συνυπάρχουν και θα στηρίζουν το συνδικαλισμό ως θεσμό.
Επίσης χρειάζεται να προαχθεί ιδιαίτερα η συμμετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα, στο πλαίσιο της ίσης αντιπροσώπευσης σε θεσμικό και κινηματικό επίπεδο.
Προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το αριστερό ριζοσπαστικό όραμα μας σας καλούμε να γίνεται συναγωνιστές μας και να ενταχθείτε στις δυνάμεις της ΑΣΚ ΟΤΑ.
ΠΗΓΗ: askota2016.blogspot.gr