Την «νομιμοποίηση» των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας επιχειρούν μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της σύνταξης των κανονισμών εργασίας, οι οποίοι εμπεριέχουν παράλογους και παράνομους όρους, μεταφέροντας σε πολλές περιπτώσεις τις υποχρεώσεις του εργοδότη στις «πλάτες» των εργαζομένων. Η κυνική αυτή ομολογία πραγματοποιείται με την κατάθεση των εν λόγω κανονισμών εργασίας προς έγκριση στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του υπουργείου Εργασίας.

Όπως δήλωσε στο stokokkino.gr ο πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής Εργασίας που γνωμοδοτεί περί έγκρισης των κανονισμών, και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιθεωρητών Εργασίας, Βασίλης Τραϊανόπουλος, «παρατηρείται το φαινόμενο να καταρτίζονται από μεγάλες επιχειρήσεις κανονισμοί εργασίας που περιέχουν όρους που παραβιάζουν κατάφωρα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ επιπροσθέτως αλλοιώνουν τον ίδιο τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, μεταβιβάζοντας ακόμη και τις ευθύνες και υποχρεώσεις του εργοδότη στην πλάτη των εργαζομένων».

Η εργατική νομοθεσία ενώ διέπεται από το πνεύμα της παροχής προστασίας υπέρ του εργαζομένου παρουσιάζεται ακόμη και το φαινόμενο να επωμίζουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους την ευθύνη τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, κάτι που φυσικά δεν ισχύει και είναι άκυρο. «Το φαινόμενο αυτό είναι ενδεικτικό της αυθαιρεσίας, της ασυδοσίας και γενικότερα της φιλοσοφίας που διέπει κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, που ασφαλώς όταν παρουσιάζουν τέτοιους όρους προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές, εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τι πραγματικά ισχύει στο εσωτερικό της επιχείρησης, και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα» σημείωσε ο κ. Τραϊανόπουλος.

Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται εσωτερικά σε επιχειρήσεις, χωρίς την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών, στερούνται νομιμότητας και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν το γνωρίζουν. Η αρμόδια επιτροπή επιστρέφει στην επιχείρηση τους εν λόγω κανονισμούς και ζητά την κατάθεση νέου, που θα τηρεί την εργατική νομοθεσία, και θα προστατεύει τους εργαζομένους.

Ενδεικτικά, έχουν κατατεθεί κανονισμοί εργασίας από επιχειρήσεις που αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και ότι ο εργαζόμενος εργάζεται αλλά θα πληρώνεται μόνο όταν θα είναι νόμιμος ο χρόνος εργασίας ή νόμιμη η υπερωρία, και έχει την ευθύνη για αυτό. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης καθορίζει τον χρόνο εργασία και έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατυπώσεων για την νομιμοποίηση των υπερωριών, όπως την καταγραφή τους στο βιβλίο υπερωριών και την δήλωση τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σε άλλες περιπτώσεις αναφέρεται ότι οι αποδοχές θα καταβάλλονται στους εργαζομένους ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, η ημερομηνία καταβολής αυτών θα μεταβάλλεται και απλά θα γνωστοποιείται στους εργαζόμενους.

Μάλιστα, υπάρχουν κανονισμοί που μετατρέπουν τον εργαζόμενο σε «ντεντέκτιβ» καθώς όταν γίνεται κλοπή, ατύχημα και κάποιο έκτακτο περιστατικό ο εργαζόμενος θα πρέπει να συλλέξει διάφορα στοιχεία για τα γεγονότα που συμβαίνουν, όπως επίσης να βγάλει φωτογραφίες που θα βοηθήσουν πιθανή έρευνα, ενώ σε περίπτωση ελέγχου στην επιχείρηση από κρατικό ελεγκτικό όργανο ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει στην επιχείρηση τι δήλωσε στον ελεγκτή.

Όταν εργαζόμενος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της εργασίας προκειμένου να εγκαταλείψει την επιχείρηση θα πρέπει να εξεταστεί από άλλους υπαλλήλους που φυσικά δεν είναι γιατροί, όπως πχ. το τμήμα ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ άλλοι κανονισμοί απαγορεύουν σε μερικώς απασχολούμενο να εργαστεί σε άλλη επιχείρηση για το υπόλοιπο νόμιμο ωράριο.

Τέλος, είναι πολλές οι περιπτώσεις μη νόμιμων συμψηφισμών αποδοχών των εργαζομένων, προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης του προσωπικού πραγματοποιούνται χωρίς αμοιβή και την κάλυψη των εξόδων, μετακινήσεις των εργαζομένων χωρίς κάλυψη των σχετικών εξόδων, ενώ όποιος έχει ποινική καταδίκη παύει να εργάζεται.

Πηγή: Στο Κόκκινο