Με έμφαση στα παράπονα των πολιτών η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017, που αφορά κυρίως το ζήτημα του κράτους δικαίου και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα και διαπιστώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή αποδίδει το πλήθος των αναφορών έναντι του κρατικού μηχανισμού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 30%, στη «σοβαρή αδυναμία διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης και των συνακόλουθων αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών».

Στη φετινή έκθεση καταγράφεται η «σύνθετη πραγματικότητα μιας δημόσιας διοίκησης, η οποία είναι άλλοτε ανεπαρκής, άλλοτε εγκλωβισμένη σ ένα χαοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο με αιχμή του δόρατος την πολυνομία κι άλλοτε ακόμη και εκδικητική απέναντι στον πολίτη».

Σύμφωνα με το Συνήγορο, «οι πηγές των προβλημάτων και της κακοδιοίκησης εντοπίζονται για μια ακόμη χρονιά σε εκείνους τους τομείς όπου τα τελευταία χρόνια επήλθαν ραγδαίες αλλαγές στη νομοθεσία, αλλά και σε τομείς όπου παρατηρείται αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών εξαιτίας της πάγιας πλέον υποστελέχωσης, των προβληματικών διαδικασιών και, αναμφισβήτητα, των περικοπών χρηματοοικο­νομικών πόρων».

Όπως προκύπτει από τις αναφορές των πολιτών, συνοπτικά «τα χαρακτηριστικά της κακοδιοίκησης περιγράφονται ως εξής: μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, παρερμηνεία του νόμου, επιλεκτική ή και προβληματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, πολυνομοθεσία με ασάφειες και κακή νομοθέτηση, νομοθέτηση πέραν των ορίων εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και ύπαρξη διοικητικών δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας».

«Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας της διοίκη­σης και η εμπέδωση των αρχών του κράτους δικαίου αποτελούν όχι μόνο συνθή­κες εκ των ων ουκ άνευ μιας σύγχρονης, ευρωπαϊκής, δημοκρατικής πολιτείας, αλλά και βασικούς πυλώνες για στέρεα, βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία και συνοχή για την κοινωνία», επισήμανε ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης κατά την κατάθεση της έκθεσης στον Νίκο Βούτση.

Κατά τα 20 χρόνια της λειτουργίας της η Ανεξάρτητη Αρχή διαχειριστεί περισσότερες από 240.000 αναφορές και οι διαμεσολαβήσεις της αφορούν πολλαπλάσιο αριθμό.

ΠΗΓΗ:  efsyn.gr