Οι εργαζόμενοι επιβράβευσαν την αγωνιστική συνέπεια, την προσπάθεια για την ανάδειξη και επίλυση των πραγματικών προβλημάτων, την ανιδιοτελή προσφορά.

Παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΗΣ 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ψήφισαν 350

Άκυρα 8

Λευκά 2

Έλαβαν:

· Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση 154

· Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών και Συνεργαζόμενοι 75

· Ανεξάρτητη Πανεπιστημιακή Έκφραση 67

· Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ) 44

Εκλέγουν :

· Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση, 4 έδρες

· Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών και Συνεργαζόμενοι, 2 έδρες

· Ανεξάρτητη Πανεπιστημιακή Έκφραση, 2 έδρες

· Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ), 1 έδρα