κυρία Υπουργέ,

Με την υπ’ αριθμ 7/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, την οποία και σας αποστέλλουμε, ανεστάλη η εκτέλεση απόφασης αποκλεισμού υπαλλήλου του ΤΕΙ Ηπείρου από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση τριών θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης, με την αιτιολογία ότι δεν είχε λάβει μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης. Διατάχθηκε, δε, από το δικαστήριο η συμμετοχή του αιτούντος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Η απόφαση αυτή παράγει προσωρινό δεδικασμένο, ως προς το ότι δεν πιθανολογήθηκε ως νόμιμη η αιτιολογία της αποφάσεως αποκλεισμού του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία η μη άσκηση του καθήκοντος αξιολογήσεως εκ μέρους ενός προσώπου, λόγω συμμετοχής του στην κηρυχθείσα από 16.3.2017 απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επισύρει την κύρωση του άρθρου 24Α Ν. 4369/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί, προκειμένου να μην υποβάλλονται οι υπάλληλοι σε άκοπα δικαστικά έξοδα, να απαλείψετε από τις προκηρύξεις σας το κώλυμα μη συμμετοχής στις κρίσεις για όσους δεν έλαβαν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης και, παράλληλα, για την αποκατάσταση της νομιμότητας, ζητούμε την άμεση κατάργηση του άρθρου 24Α παρ. 4 του Ν. 4369/2016.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Επιστολή προς Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ό.Γεροβασίλη – Αποστολή απόφασης Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7-2018