Μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για την ανεργία:
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat τον Ιανουάριο του 2018 στην ΕΕ των 28, 17.931 (7,3%) εκατομμύρια άντρες και γυναίκες ήταν άνεργοι/ες και 14.111 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη (8,6%) – είναι τα χαμηλότερα ποσοστά εποχικά διορθωμένης ανεργίας στην Ευρώπη εδώ και μια δεκαετία. Συγκριτικά με τα ποσοστά της προηγούμενης χρονιάς (Ιανουάριος 2017), η ανεργία μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες μειώσεις  καταγράφονται στην Κύπρο, στην Ελλάδα (στοιχεία Νοεμβρίου από 23,3% σε 20,9%) στην
Κροατία στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Τα υψηλότερα ποσοστά είχαν η Ελλάδα (20,9%) και η Ισπανία (16,3%) και τα χαμηλότερα (κάτω του 4%) η Τσεχία, η Μάλτα και η Γερμανία.
Τον Ιανουάριο του 2018, 3.646.000 νέοι/ες (16,1%) κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι/ες στην ΕΕ των 28 χωρών, και 2.535.000 στην ευρωζώνη (17,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας – κάτω από 7% – είχαν η Τσεχία η Γερμανία και η Εσθονία και τα υψηλότερα η Ελλάδα (43,7% το Νοέμβριο του 2017), η Ισπανία (36%) και η Ιταλία (31,5%). Επιπλέον τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύει το Eurofound για τους νέους/ες στην Ελλάδα,δείχνουν ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με ποσοστό 26.7%. Η σύνθεση των NEETs στην Ελλάδα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (48.5%) οι μακροχρόνια άνεργοι/ες, οι εποχικά άνεργοι κατά 28%,ενώ ένα 11.4% της κατηγορίας αυτών των νέων ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες.
Με βάση τα τριμηνιαία δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, μέσος 4ου τριμήνου
2017, (βλ. πίνακα 1) η Ελλάδα (20,9%), η Ισπανία (16,6%) και η Κροατία (10,2%) είχαν τη μεγαλύτερη ανεργία. Στο δείκτη της μακροχρόνιας ανεργίας (ποσοστό στο σύνολο των ανέργων) η Ελλάδα (73,4%) η Σλοβακία (61,8%) και η Ιταλία (57,6%) είναι πρώτες.
Επιπλέον η Ελλάδα (5,6%), η Κύπρος (7,8%) και η Ισπανία (6,2%) βρίσκονται στην κορυφή
των χωρών με τη μεγαλύτερη υποαπασχόληση (μερικώς απασχολούμενοι/ες που αναζητούν πλήρη απασχόληση).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ