Παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τον επί 15ετίας (πρώην πλέον) πρόεδρο του –γνωστού και ως «αμαρτωλού»– Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ), καθώς και τη διενέργεια δύο Ενορκων Διοικητικών Εξετάσεων (ΕΔΕ), με τη μία να αφορά την απώλεια βιβλίων πρωτοκόλλου του Ταμείου τριών διαδοχικών ετών (!), ζητεί με πόρισμά του κλιμάκιο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ).

Για τον πρώην πρόεδρο ζητείται η παραπομπή του για τα μείζονα πειθαρχικά παραπτώματα της σοβαρής απείθειας, της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας και της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση καθηκόντων, με τους Επιθεωρητές να διαπιστώνουν ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 8μηνου.

Εγείρεται, έτσι, ακόμη και το ερώτημα της απόλυσης του πρώην προέδρου από το Δημόσιο, με τους επιθεωρητές να μνημονεύουν στο πόρισμά τους και τα σχετικά άρθρα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (σε γνώση της «Εφ.Συν.» το πλήρες περιεχόμενο του πορίσματος).

Προϋπόθεση είναι η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, να τον καλέσει στο πειθαρχικό.

Αφορμή για την εκκίνηση του ελέγχου από τη γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, αποτέλεσε δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» στις 8/7/2017, όπου αποτυπωνόταν μια σοβαρή και επίσημη καταγγελία που έγινε και επιβεβαιώθηκε από τα έδρανα του Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, η κ. Κονιόρδου παραδέχτηκε σε καταγγελία του πρώην υπουργού Πολιτισμού, Αρ. Μπαλτά, ότι ο τότε πρόεδρος του Ταμείου απουσίαζε από την εργασία του για ένα 8μηνο.

Το ιστορικό

Πρόκειται για τον επί 15ετίας (2002-2017) πρόεδρο του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, ενός Ταμείου για το οποίο είναι στην τελική του φάση διαχειριστικός έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τα έτη 2005-2016.

Στο πρώτο στάδιο, ο έλεγχος ανέδειξε πλήθος ευρημάτων (αδικαιολόγητες δαπάνες, παράτυπες προσλήψεις κ.ά.), τα οποία αν δεν λάβουν επαρκείς εξηγήσεις, θα παραπεμφθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Οι κατοπινές εξελίξεις έχουν το εξής ιστορικό:

Ο πρώην πρόεδρος, από υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού στην οποία κατείχε οργανική θέση, αποσπάστηκε στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ (στο οποίο ήταν διορισμένος πρόεδρος) το 2013.

Με απόφασή του στις 30/10/2016, ο τότε υπουργός Πολιτισμού, Αρ. Μπαλτάς, διακόπτει τη διάθεσή του στο Ταμείο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε σταλεί στο υπουργείο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με το οποίο ήταν παράτυπη η απόσπαση του 2013.

Ο πρώην πρόεδρος δεν υπάκουσε στην υπουργική απόφαση να επιστρέψει στην οργανική του θέση γιατί τη θεώρησε «πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη», σύμφωνα με όσα απάντησε εξεταζόμενος από τους επιθεωρητές της ΓΕΔΔ.

Ομως, παρά τον ισχυρισμό του αυτόν, δεν προσέβαλε δικαστικά ή με άλλο τρόπο την απόφαση του υπουργού, όπως παραδέχτηκε στους επιθεωρητές, ούτε υπέβαλε έγγραφη αναφορά για το θέμα σε κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα.

Απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία του για πολλούς μήνες, αδιαφορώντας για την υπουργική απόφαση, παίρνοντας παράλληλα την κανονική και τη συνδικαλιστική του άδεια, ισχυριζόμενος ότι ήταν απαραίτητο να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Ταμείο, ως πρόεδρος.

Οι επιθεωρητές απέρριψαν τους ισχυρισμούς του, καθώς:

◼ «Η εκτέλεση των καθηκόντων του προέδρου του Ταμείου δεν απαιτεί την αποκλειστική απασχόλησή του στο εν λόγω αντικείμενο […]

◼ Η χρήση της κανονικής και συνδικαλιστικής του άδειας ήταν αφενός μη σύννομη, αφού εζητείτο και ελαμβάνετο παρατύπως από φορέα στον οποίο δεν ανήκε πλέον ο υπάλληλος, αφετέρου δε μη κατανοητή, αφού, κατά τον ισχυρισμό του, ζητούσε άδεια απουσίας από το Ταμείο, την οποία όμως χρησιμοποιούσε για να παρίσταται και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ταμείο». Αξιο αναφοράς είναι ακόμη ότι τα έντυπα αδειών του πρώην προέδρου υπογράφονταν από τον ίδιο, φέροντας ακόμη «άγνωστη μονογραφή», ενώ ο ελεγχόμενος παρουσίασε στους επιθεωρητές πίνακα αδειών από το προσωπικό του αρχείο!

Η απουσία

Υπουργείο ΠολιτισμούEUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Να σημειωθεί ότι κατά την πολύμηνη απουσία του από την εργασία, στις 19/7/2017, με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο πρώην πρόεδρος αποσπάστηκε στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ώστε να διατεθεί στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, κατόπιν αιτήματός της από τις 31-1-2017, οπότε και το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων τον όρισε μέλος του Δ.Σ. του ερευνητικού της Ινστιτούτου.

Είναι άξιο απορίας πώς ζητήθηκε η απόσπασή του στο Πολύκεντρο μετά την άρση της παράτυπης απόσπασής του στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ…

Με το πόρισμα που παρουσιάζουμε σήμερα, ζητείται επίσης η αναζήτηση ευθυνών σε βάρος αρμόδιας προϊσταμένης του υπουργείου Πολιτισμού, για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράλειψης από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος του πρώην προέδρου.

«Οφειλε […] να κινήσει αυτεπαγγέλτως πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του», τονίζουν οι επιθεωρητές για την προϊσταμένη.

Ακόμη, εκκινούνται διαδικασίες αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών σε βάρος του πρώην διευθυντή του Ταμείου για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος.

«Οφειλε να εκτελέσει την απόφαση του υπουργού Πολιτισμού με την οποία διακόπηκε η διάθεση του κ… (σ.σ. πρώην προέδρου) στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, πράγμα όμως το οποίο δεν έπραξε. Εκτοτε και για όλο το επόμενο οκτάμηνο διάστημα, δεν ενημέρωσε το γραφείο του υπουργού ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. […] ενώ συναινούσε (ως Διευθυντής του Ταμείου) στην παράτυπη χορήγηση κανονικής και συνδικαλιστικής άδειας σε αυτόν», είναι συνοπτικά –και μεταξύ άλλων– όσα περιγράφουν οι επιθεωρητές.

Παράλληλα, ζητούν τη διενέργεια ΕΔΕ για την αναζήτηση ευθυνών αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου για πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος, καθόσον –σύμφωνα πάντα με το πόρισμα– δεν προέβη στις δέουσες ενέργειες για την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για την ανάκληση της απόσπασης του πρώην προέδρου στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ.

Η έρευνα

Μεγαλύτερης όμως σημασίας είναι η επόμενη ΕΔΕ που ζητούν οι επιθεωρητές ολοκληρώνοντας την εξονυχιστική τους έρευνα. Αφορά την αναζήτηση ευθυνών για την απώλεια βιβλίων πρωτοκόλλου του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ των ετών 2015, 2016 και 2017.

Ενα «σοβαρό και δυσεξήγητο γεγονός», σύμφωνα με το πόρισμα, καθώς τα συγκεκριμένα βιβλία δεν βρέθηκαν παρότι αναζητήθηκαν επίμονα, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν βιβλία παρελθόντων ετών, αλλά και του φετινού.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο παραμένει υπό διαχειριστικό έλεγχο. Πιθανή υπεξαίρεση εγγράφων συνιστά κακούργημα που διώκεται ποινικά.

Τέλος, παρότι τα παραπτώματα για τα οποία ζητείται η παραπομπή του πρώην προέδρου του Ταμείου στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ανέκαθεν καταδικάζονταν από το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠΠΟ) με προχθεσινή ανακοίνωσή της εξέφρασε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της στον συνάδελφο, καταγγέλλοντας και αυτή με τη σειρά της «πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη».

ΠΗΓΗ:efsyn.gr