Το ΟΠΣΥΔ εξέδωσε ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χειρισμού του του συστήματος για τις Αιτησέις τού Αναπληρωτη / Ωρομισθιού Εκπαιδέύτικού (σύμπληρωση προτιμησέων)

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο χρήστης που κατέχει το ρόλο του εκπαιδευτικού έχει το δικαίωμα να εποπτεύει τα στοιχεία που αφορούν στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να υποβάλει αιτήσεις που ορίζονται από την εκάστοτε Απόφαση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει τη δυνατότητα εισαγωγής αλλά και τροποποίησης κάποιων δεδομένων.

Προσοχή! Ανάλογα με τα δικαιώματα που δίνει ο Διαχειριστής του συστήματος ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης και παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο να διαφοροποιούνται

Στο κεντρικό μενού, πάνω από την αρχική σελίδα, εμφανίζεται το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών που έχει ένας χρήστης στο ΟΠΣΥΔ (Εικόνα 2). Συγκεκριμένα, στην κορυφή κάθε σελίδας δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει. Για το ρόλο του εκπαιδευτικού, το κεντρικό μενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:

 Αρχική
 Φάκελος
 Αιτήσεις
 Ιστορικό Αιτήσεων

Κάποια από τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Προσοχή! Στη φάση συμπλήρωσης προτιμήσεων, χρειάζεται να ενημερώσετε το πεδίο «Δημόσιος υπάλληλος» στην περίπτωση που η τιμή του έχει αλλάξει από την περίοδο υποβολής των αρχικών αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.

2.2 Ιστορικό αιτήσεων

Επιλέγοντας το πεδίο «Ιστορικό Αιτήσεων» από το κεντρικό μενού ο εκπαιδευτικός μεταβαίνει σε νέα σελίδα όπου εμφανίζονται με μορφή πίνακα τα βασικά στοιχεία των αιτήσεων που έχει υποβάλει/αποθηκεύσει προσωρινά (Εικόνα 4). Τα στοιχεία κάθε αίτησης
τα οποία μπορεί να εποπτεύσει ο εκπαιδευτικός είναι:

 Ημ/νια Υποβολής
 Ημ/νια Τροποποίησης
 Τύπος Αίτησης
 Βαθμίδα
 Κατάσταση Αίτησης
 Ενέργειες

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣΥΔ

ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr