Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου με το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ-HRMS)» προσβλέπουν τα υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που συνεργάστηκαν με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και βελτίωση της παραγωγικότητα του δημοσίου.
Το νέο Σύστημα, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τους απασχολούμενους, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του δημοσίου με στόχο την υποστήριξη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού σε 3.500 και πλέον φορείς.
Πρόκειται για ένα έργο που, με την εισαγωγή αυτοματοποιημένων επεξεργασιών και ροών εργασιών, θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του προϋπολογισμού 1.700 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα εποπτείας των οικονομικών στοιχείων των φορέων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Γράφημα
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού και πληρωμών είναι υπερβολικά χρονοβόρες, ενώ ο υφιστάμενος μηχανισμός ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον προϋπολογισμό καλύπτει 533 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ΠΗΓΗ: efsyn.gr