Την αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλος προβλέπεται ότι η άσκηση του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη λήξη της διετίας αναστέλλεται καθ’ όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προστασίας της μητρότητας.

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας άσκησης του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας γίνεται αμέσως μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, συνεπώς ακόμα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ενεργοποίησής του. Όμως, στην περίπτωση αυτή, τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας (δηλ. η απόλυση της εκπαιδευτικού) επέρχονται με τη λήξη του σχολικού έτους στο οποίο ενεργοποιήθηκε και ασκήθηκε το εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας.

Η κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη με την οποία παρατείνεται η λήξη της διετούς σύμβασης για το κατά τα ανωτέρω αναγκαίο χρονικό διάστημα.

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr