Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα λαμβάνουν πλέον ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που θα τεθεί σε ψηφοφορία στο ΕΚ την Τρίτη.

Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας, επί της οποίας συμφώνησαν ήδη ατύπως οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον περασμένο Μάρτιο, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Τα έξοδα ταξιδίου, διατροφής και διαμονής θα καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν θα αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων.

Η μέγιστη περίοδος απόσπασης έχει οριστεί σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτό το διάστημα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στη χώρα υποδοχής, αλλά θα αρχίσουν να ισχύουν όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής.

Συζήτηση: Τρίτη 29 Μαΐου

Ψηφοφορία: Τρίτη 29 Μαΐου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40758