Καθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, η πρώτη φάση των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις – υπεραριθμίες- βελτιώσεις –τοποθετήσεις) έχει ήδη ολοκληρωθεί, και θα ακολουθήσει η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Φορείς, στην Κ.Υ. του Υπουργείου, συμπληρώσεις ωραρίου σε λειτουργικά κενά, και στη συνέχεια οι προσλήψεις αναπληρωτών κ.α.

Η διεκδίκηση για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, που το εκπαιδευτικό κίνημα έχει αναδείξει ως κυρίαρχο αίτημα, συνδέεται άρρηκτα τόσο με τις υπηρεσιακές μεταβολές, όσο και με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών), αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Μετά τον περιορισμένο αριθμό μεταθέσεων και τη φετινή χρονιά, απαίτηση του εκπαιδευτικού κινήματος και της ΟΛΜΕ πρέπει να είναι όχι μόνο η ικανοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων για απόσπαση με την κάλυψη όλων των κενών, αλλά και η διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία, με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια. Οι αποσπάσεις είναι η μόνη ελπίδα χιλιάδων  εκπαιδευτικών, για να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους και στον τόπο συμφερόντων τους, σπάζοντας έστω και προσωρινά τον εγκλωβισμό τους.

Οι ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις ταυτόχρονα με τον αγώνα για τη διεκδίκηση των  εργασιακών αιτημάτων του κλάδου, έχουμε επανειλημμένως επισημάνει μέσα από τα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις), θεωρώντας ότι η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών  θα συμβάλει θετικά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παρά το ότι η ΟΛΜΕ συμμετείχε και κατέθεσε προτάσεις (2015-2016) σε Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΔ 50/96, 100/97, κλπ.), καμία νομοθέτηση δεν προχώρησε. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενταθούν οι πιέσεις προς το Υπουργείο, ώστε να επισπευστούν οι αναγκαίες αλλαγές σύμφωνα με τις θέσεις του κινήματος.

Η πρόσφατη διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις ΔΔΕ και ΠΔΕ, για άλλη μια φορά, όχι μόνο δεν στηρίχθηκε  σε  αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε ούτε ο πίνακας με τα ονόματα όσων αποσπάστηκαν, καθώς το Υπουργείο, επικαλείται το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 της 27/4/2016). Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Τέτοιες διασταλτικές ερμηνείες του κανονισμού από το Υπουργείο, που διαγράφουν το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, θα ανοίξουν ζητήματα πελατειακών πρακτικών, παραγοντισμού και συναλλαγής, ανατρέποντας κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι ΣΥΝΕΚ πρωτοστάτησαν στους αγώνες για την κατοχύρωση της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας όλων των διαδικασιών που αφορούν μεταθέσεις και αποσπάσεις, έχοντας ξεκάθαρες θέσεις, τις οποίες κατέθεσαν και στο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πρότασής τους για τα εργασιακά. (https://synekde.files.wordpress.com/2016/10/2016_10-plaisio-aithmaton-gia-ergasiaka.pdf )

Σύμφωνα με τις θέσεις μας, διεκδικούμε:

  • Να μετέχουν και οι αιρετοί του ΚΥΣ∆Ε  στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα.
  • Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
  • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για αναδιατύπωση και  εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που ήδη υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.
  • Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις  στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία.
  • Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣ∆Ε, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης) και έγκαιρα, μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούµενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια (λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση) και να μοριοδοτούνται αυξημένα σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας.
  • Για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς, να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις, να ανακοινώνονται τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν, και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και μόνο.
  • Προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση, τοποθέτηση με ευθύνη των ΠΥΣΔΕ, ίσα εργασιακά δικαιώματα με τους μόνιμους.

Η διασφάλιση δικαιοσύνης και διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, αποτελούν απαράβατο δικαίωμα όλων των συναδέλφων και συναδελφισσών, που καταστρατηγείται όταν υπάρχουν πελατειακές νοοτροπίες. Γι΄αυτό το λόγο, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και το ρόλο των αιρετών του κλάδου  σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, οι αιρετοί οφείλουν να μάχονται στα υπηρεσιακά συμβούλια για αδιάβλητες διαδικασίες, πλήρη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, να ελέγχουν τη διοίκηση, να ενημερώνουν την ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, και να προωθούν τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το επόμενο διάστημα, και καθώς οι υπηρεσιακές μεταβολές θα είναι σε εξέλιξη, η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους αιρετούς  πρέπει να είναι σε εγρήγορση ώστε  να διαφυλάξουν αυτές τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων.

7 Ιουνίου 2018                                                        Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ