Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλουμε την απόφαση του ΣτΕ για τα ασφαλιστικά μέτρα, με την παρατήρηση ότι το δικαστήριο, όπως φαίνεται στην παράγραφο 6, δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά απλά έκρινε ότι οι αιτούντες δεν υπόκεινται ανεπανόρθωτη βλάβη, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής που θα γίνει στις 25 του Οκτώβρη στο ΣτΕ.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Επιστολή προς Ομοσπονδίες – Απόφαση του ΣτΕ για τα ασφαλιστικά μέτρα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133-2018