Ο τουρισμός δεν αποκαλείται τυχαία απ’ όλους ως η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας. Ο συνδυασμός μιας σειράς παραγόντων (έξοχο κλίμα, φυσικό κάλλος, ήλιος και θάλασσα, αρχαιότητες κ.λπ.) τον καθιστά τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν το 20% του εγχώριου ΑΕΠ.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, θέλοντας να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της ελληνικής αγοράς, προσφέρει ένα πρωτοπόρο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τη«Διοίκηση Τουρισμού», με δυνατότητα συνέχισης της φοίτησης στο κατάλληλο μεταπτυχιακό «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Η καινοτομία της «Διοίκησης Τουρισμού» είναι ότι παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες προηγμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους, η οποία θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία στην τουριστική αγορά εργασίας. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό αφορά σε έναν διεπιστημονικό τομέα, προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον κλάδο, καλλιεργεί την έρευνα, ενώ πληροί ανάγκες του συγκεκριμένου αντικειμένου που δεν καλύπτονται από άλλες, αντίστοιχες Σχολές.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε το: www.eap.gr/programmata-spoudwn/dit.html

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr