Δικαστική δικαίωση και καταβολή Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας – στην περίπτωση που δεν κινηθεί νομικά για το αντίθετο ο Δήμος – για 60 εργαζομένους του Δήμου Καλαμαριάς, όπως αποκαλύπτει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αρχικώς, περικόπηκαν και εν συνεχεία με την παρ. Γ του ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής» καταργήθηκαν εντελώς τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και τα επιδόματα αδείας για όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση δημοσίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΠΗΓΗ: epoli.gr