ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άμεση ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής χωρίς να ενημερώσει και να συζητήσει με τους εργαζόμενους την ύπαρξη των προϋποθέσεων και τη δυνατότητα λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) σε 24ωρη βάση με το υπάρχον προσωπικό, με κατεπείγουσες διαδικασίες ζητά από τους  Διοικητές και τις Διοικήτριες των Κ.Υ.Τ και αναπληρωτές Προϊσταμένους Δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο να προβούν άμεσα σε σύνταξη πίνακα που να αποτυπώνεται το σύνολο των υπαλλήλων, μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου κατά κλάδο και κατηγορία, σε απασχόληση τριών βαρδιών.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους Διοικητές και τις Διοικήτριες των Κ.Υ.Τ και αναπληρωτές Προϊσταμένους Δομών να προσδιορίζουν ειδικότερα τους υπαλλήλους και τα καθήκοντα στα οποία θα απασχοληθούν, καθώς και τις ώρες απασχόλησής τους, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου.

Η πραγματικότητα είναι πως οι υπηρεσίες Ασύλου και τα Κ.Υ.Τ είναι πλήρως υποστελεχωμένα και μετά βίας  μπορούν να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες σε μία μόνο βάρδια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής:

•        να προχωρήσει στη στελέχωση των υπηρεσιών Ασύλου και των Κ.Υ.Τ. ώστε να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα

•        να σταματήσει τους αιφνιδιασμούς και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) προκειμένου να επιλυθούν βασικά αιτήματά τους που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων αλλά και των μεταναστών στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠ.Υ.Τ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Άμεση ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης