Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β 2805/13.07.2018) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθμ. 37849/3111 των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η πληρωμή της Β’ δόσης του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν την περίοδο από 1/1/2018 έως 31/12/2018 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

Η πληρωμή θα γίνει με μεταφορά από το Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), με έκδοση επιταγών, ποσού δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000) από το ΑΚΑΓΕ στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. για την κάλυψη της Β’ δόσης που αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 40.000.000 ευρώ που αναλογεί στο ΑΚΑΓΕ για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Την απόφαση υπογράφουν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

ΠΗΓΗ: asfalistiko.gr