Εκτός κρίσεων για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στα ΚΕΠ έχει βρεθεί για σειρά ετών μέχρι σήμερα η πλειονότητα των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών (ΔΥΠ) που στελεχώνουν τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού το 2002. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΠΟΣΕΚΕΠ) και υπογραμμίζει:

«Εκτός θέσεων ευθύνης θα βρεθούν αρκετοί συνάδελφοί μας με το προβάδισμα που απόκτησαν δοτοί και επιλεγέντες από υπηρεσιακά προϊστάμενοι σε ΚΕΠ στους χαλεπούς
καιρούς που οι πρώτοι δεν είχαν καν την ευκαιρία να κριθούν.

Το άρθρο 84 του ν.4484/2017, που διασφάλιζε στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι θα υπάρχουν παρόντες, έμπειροι στα ΚΕΠ προϊστάμενοι και αποκαθιστούσε αδικίες ετών προβλέποντας την πρόταξη των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ για την κατάληψη θέσεων ευθύνης σε υπηρεσίες ΚΕΠ, έχει πλέον τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 260 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α2018).

Η νέα διάταξη προβλέπει την τοποθέτηση προϊσταμένων στις υπηρεσίες μας κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ ή άλλων κλάδων με 5ετή πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ.

2. Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων.

3. Υπάλληλοι ΔΕ του κλάδου ΔΥΠ ή άλλων κλάδων με 5ετή πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ.

Για μία ακόμα φορά οι υπάλληλοι του κλάδου μας αδικούνται, αφού δεν διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή τους σε κρίσεις έναντι εκείνων που ευκαιριακά έχουν αποκτήσει προβάδισμα λόγω άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης σε ΚΕΠ. Θα λέγαμε πάλι καλά που ανάμεσά τους δεν θα υπάρχουν πια οι απόντες προϊστάμενοι και όσοι δεν έχουν την αναγκαία εμπειρία στη λειτουργία των ΚΕΠ για να ανταποκριθούν επάξια στα καθήκοντά τους. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Η δραματική έλλειψη προσωπικού που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στη χώρα και η πρόταξη των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων -χωρίς εμπειρία σε ΚΕΠ- έναντι των υπαλλήλων ΔΕ του κλάδου ΔΥΠ ή άλλων κλάδων που έχουν 5ετή εμπειρία σε ΚΕΠ δεν μας το επιτρέπουν.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ:

ΟΧΙ ΑΠΟΝΤΕΣ, ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΕΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ».

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr