Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την προκήρυξη αρ 38873/Δ1.13666/12-07-2018 προκηρύχτηκαν για πρώτη φορά μετά το πολύ μακρινό 2011 οι θέσεις ευθύνης σε επίπεδο Δ/νσης. Ένα διαρκές μας αίτημα η κάλυψη των θέσεων ευθύνης μέσω διαδικασιών κρίσεων όπου οι θέσεις ευθύνης προκηρύσσονται και καλύπτονται για μια θητεία με ένα αδιάβλητο σύστημα γνωστό εκ των προτέρων σε όλους επιτέλους ικανοποιείται. Ήδη οι διαδικασίες αυτές έχουν δοκιμαστεί και κερδίσει την αποδοχή από την κάλυψη των θέσεων ευθύνης σε επίπεδο γενικής Δ/νης.

Είναι κρίμα που αυτή τη στιγμή της επιστροφής στην κανονικότητα που για μας θα έπρεπε να είναι πανηγύρι να υπάρχουνακόμα τα ναι μεν αλλά.

Αρχικά σε αυτή τη διαδικασία το υπουργείο μας μπαίνει τραυματισμένο από τις γνωστές σε όλους καταχρηστικές πρακτικές των προηγούμενων χρόνων (τελευταίες κρίσεις Δ/ντων το 2011 Τμηματαρχών το 2006) των αναπληρώσεων και των αναθέσεων. Πρακτικές που έχουν ήδη διαμορφώσει ένα τοπίο στο υπουργείο μας δίνοντας προβάδισμα σε κάποιους για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης.

Το ΠΔ 113/14 δεν πετσόκοψε μόνο τις υπηρεσίες μας μειώνοντας τις οργανικές δομές αλλά επέφερε θεμελιώδη αλλαγή στη δομή του Υπουργείου. Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας ανήκουν σ έναν οργανισμό έτσι υπηρεσίες που τις προηγούμενες διαδικασίες κρίσεων τις έκαναν έως και διαφορετικά υπηρεσιακά για πρώτη φορά θα συμμετέχουν στις ίδιες κρίσεις για τις ίδιες θέσεις.

Η τιμωρητική τροπολογία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξαίρεσε και συνεχίζει να εξαιρεί την συμμετοχή στη διαδικασία των κρίσεων τους συναδέλφους που επέλεξαν να συμμετέχουν σε νομίμως προκηρυγμένη απεργία από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Στις 27-06-2018, N.4541//2018 ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου μας με την οποία προβλέπετε ότι οι θέσεις ευθύνης στο ΣΕΠΕ καλύπτονται από Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.. Είναι γεγονός ότι οι θέσεις ευθύνης στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποκτώνται μόνο με συνδυασμό εκπαίδευσης και πολυετούς εμπειρίας στο συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο που αφορά τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεων, τη διενέργεια εργατικών διαφορών, την εξέταση εργατικών ατυχημάτων κ.α ειδικά καθήκοντα των Επιθεωρητών Εργασίας. Αντίστοιχα βέβαια είναι γεγονός ότι εξειδίκευση και εμπειρία απαιτείται και στις επιτελικές υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου όπου λαμβάνονται καίριες αποφάσεις για τις πολιτικές της Εργασίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας καθώς και στις οριζόντιες Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Ιδανικά μέσα από την διαδικασία των κρίσεων η διοίκηση θα έπρεπε να μπορεί με αξιοκρατία και διαφάνεια να επιλέγει τους καταλληλότερους για τις θέσεις ευθύνης λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου έτσι ώστε να δίνονται κίνητρα στους συναδέλφους να γίνουν καλύτεροι αλλά και να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες .

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε από τη μια την ενιαία αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι συνάδελφοι μας έχουν σημαντικές διαφορές στην εργασιακή εμπειρία και την εξειδίκευση ανάλογα με την προϋπηρεσία του στις υπηρεσίες του Εργασίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Πρόνοιας ή του Σ.ΕΠ.Ε. Μπορεί το ΠΔ 113/14 και στη συνέχεια το ΠΔ 134/17 να θέσπισαν ενιαίο Οργανισμό του Υπουργείου πραγματοποιώντας την διοικητική ενοποίηση του αλλά η ουσιαστική ενοποίηση όλων των υπηρεσιών μας και κυρίως των ανθρώπων που δουλεύουν σ αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί στην πράξη. Αυτό το στοίχημα δεν κερδίζεται με λόγια και ευχές αλλά με τον καθημερινό μας αγώνα.

Η παράταξή της ΑΡΣΥ με αφορμή την προκήρυξη θέσεων ευθύνης σε επίπεδο Δ/νσης επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ζητάμε την πολιτική ηγεσία τη διασφάλιση δίκαιων και αξιοκρατικών κρίσεων και την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσουμε άμεσα και στο επόμενο βήμα στην προκήρυξη θέσεων ευθύνης και σε επίπεδο τμήματος.

Διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συναδέλφους στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

arsy 1 (2)