Ανακοινώθηκαν οι κρίσεις εποπτών σε ΔΟΥ του λεκανοπεδίου, τοποθετήσεις νέων υπαλλήλων από αναπληρώσεις, μεταθέσεις καθώς και τοποθετήσεις απο το πρώτο κύμα κινητικότητας.

Σοδειά αποφάσεων τις τελευταίες ημέρες, άλλες ύστερα από γνωμοδότηση του Β΄Υπηρεσιακού, άλλες ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου γνωμοδοτικού, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όσον αφορά τις κρίσεις εποπτών, παραμένει αιτούμενο η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα και η διασφάλισή τους με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλη τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Σχετικά με τις μεταθέσεις εκτός νομού και τη λειτουργία του Β΄Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα εξακολουθήσουμε να διατυπώνουμε ακούραστα τις προτάσεις της ΑΣΚΙ (ΕΔΩ) που έχουν γίνει ομόφωνα αποδεκτές από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ για καθιέρωση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τις παραπάνω αρχές και θα εμπεδώνουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας.

Για τις μεταθέσεις εντός νομού επιμένουμε να σταματήσουν να γίνονται με απόφαση Διοικητή, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και επαναφορά της αρμοδιότητας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Τέλος για τις τοποθετήσεις υπαλλήλων από τις μετατάξεις του πρώτου κύκλου της κινητικότητας, οι αποφάσεις στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ήταν ομόφωνες (3 Υπηρεσιακοί και 2 εκπρόσωποι εργαζομένων) και αυτό καταδεικνύει ότι μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοκρατίας,με υποδειγματικές διαδικασίες, προκύπτουν οι αυτονόητες συγκλήσεις και γίνονται πραγματικότητα τα αιτούμενα των εργαζομένων, που με την παρουσία τους στη διαδικασία τα διασφαλίζουν.

Για να ΔΕΙΤΕ τις τοποθετήσεις Εποπτών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να ΔΕΙΤΕ τις τοποθετήσεις Μεταταχθέντων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

Για να ΔΕΙΤΕ τις τοποθετήσεις νέων υπαλλήλων από Αναπληρώσεις ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να ΔΕΙΤΕ τις μεταθέσεις εκτός Νομού ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να ΔΕΙΤΕ τις αποσπάσεις υπαλλήλων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

askieforiakwn.gr