Συνεισφορά στην πυροπροστασία των δασών έχει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με τη θεωρητική εκπαίδευση των απασχολούμενων μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που ολοκληρώθηκε ήδη. Η εκπαίδευση του προσλαμβανόμενου προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος καθώς η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω ειδικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται ανά δασική υπηρεσία, κρίνεται ως απαραίτητη, προκειμένου η γνώση του αντικειμένου απασχόλησής τους και η πρακτική εξάσκηση, να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην υλοποίηση του προγράμματος.

Επιπλέον, οι κατά τόπους δασικές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη λήψη δασικών μέτρων πρόληψης πυρκαγιών καθώς και στη διαμόρφωση του προγράμματος απασχόλησης του προσωπικού που προσλήφθηκε για το λόγο αυτό και το οποίο θα ασχοληθεί σε δασικές εργασίες όπως καθαρισμοί, αραιώσεις, απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δένδρων.

ΠΗΓΗ: ert.gr