Το ισχύον καθεστώς για την προκαταβολή μισθού σε ΙΔΑΧ ξεκαθαρίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ, η μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΑΧ των ΟΤΑ προκαταβάλλεται, όπως και η αντίστοιχη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα το ΓΛΚ:

Ερώτηση: Οι υπάλληλοι των Δήμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, έχουν δικαίωμα στην προκαταβολή του μισθού τους, όπως γίνεται και με το μόνιμο προσωπικό;

Απάντηση: Επί του θέματος σχετικό είναι το υπ’ αρ. 2/8347/0022/1-2-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Πληρωμή αποδοχών υπαλλήλων ιδαχ», σύμφωνα με το οποίο και τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α’):

«…………….Οι αποδοχές των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που εντάσσονται στο σύστημα πληρωμής αποδοχών του άρθρου 1 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α’) (ΔΙΑΣ) καταβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους τακτικούς υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών……………………………Επίσης, για όσους δήμους έχουν ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ ή η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού γίνεται μέσω ΕΑΠ οι αποδοχές των ως άνω υπαλλήλων θα καταβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες που καταβάλλονται και των μονίμων υπαλλήλων του ίδιου Δήμου».

Σημείωση: Το ανωτέρω ισχύει για όλους τους εργαζομένους ΙΔΑΧ στο δημόσιο τομέα.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr