ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 – 8826172

   ΑΘΗΝΑ, 30/08/2018

Αρ. Πρωτ. 143

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους Συλλόγους – Μέλη της ΟΔΥΕ και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας.

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μας σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, και στο ΣτΕ.

Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,

σε συνέχεια των αμέσως προηγούμενων με αρ. πρωτ. 142/10.08.2018140/27.07.2018 και 134/06.07.2018 ανακοινώσεων μας, σε ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μας σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όπως είχαμε προτείνει εγγράφως (βλ. τα ως άνω επισυναπτόμενα έγγραφά μας):

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Η θητεία των νέων αιρετών εκπροσώπων θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2020.

Έως την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων μας θα συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι σημερινοί εκπρόσωποι που εκλέχθηκαν στις 26 Μαΐου 2016.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2018 Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β’/3709/29.08.2018

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις υπηρεσίες. Παρακαλούμε, όμως, να ενημερώσετε και εσείς, οι Σύλλογοι, τόσο τις συναδέλφισσες και συναδέλφους όσο και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία των εκλογών αυτών.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα θα επανέλθουμε.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, με ανοιχτή ημερήσια διάταξη.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ