Με το ν. 4485 /17 εντάχθηκαν τα ΤΕΙ ισότιμα στον Ενιαίο Χώρο, παρέχοντας τους, κατόπιν αξιολόγησης σε ορισμένα τμήματά τους, τη δυνατότητα διοργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών. Ο νόμος επίσης, προάγει την ακαδημαϊκότητα και διευρύνει τις δυνατότητες σπουδών με μέτρα όπως η υποχρέωση όσων ΠΜΣ έχουν δίδακτρα να δέχονται μέχρι το 30% των εισακτέων δωρεάν, με βάση την οικονομική τους κατάσταση και πολλά άλλα (άσυλο κλπ). Με την Υ.Α. 59095/Ζ1 αρ. ΦΕΚ 1360/19-04-2018 έγινε ο καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήμα- τα των ΤΕΙ. Σε συνέχεια αυτών των βημάτων χαιρετίζουμε την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) ν. 4521/2018 ως την εμβληματική έναρξη για την υλοποίηση της πάγιας θέση μας για τη δημιουργία του δημόσιου Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που στρέφεται ενάντια στον κατακερματισμό μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Σε αυτό το πλαίσιο μας βρίσκουν σύμφωνους και στηρίζουμε τα εγχειρήματα που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα ,εφόσον προκύπτουν μέσα από εξαντλητικό διάλογο, με ακαδημαϊκά κριτήρια, με προτάσεις και συνέργειες των ίδιων των Ιδρυμάτων και των φορέων τους.

·        Οι προοδευτικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει εκτός των άλλων να σηματοδοτούν τον τερματισμό των παθογενειών του παρελθόντος μέσα στα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αυτό είναι καθήκον για εμάς τους εργαζομένους να το περιφρουρήσουμε.

·        Διεκδικούμε την άμεση γενναία αύξηση της χρηματοδότησής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πέραν της έκτακτης χρηματοδότησης των 52 εκ. που έχει ήδη δοθεί.

·        Στα νέα οργανογράμματα ζητάμε , παρεμβαίνουμε , απαιτούμε ως συνδικαλιστικό κίνημα να αποτυπωθούν οι πραγματικές και σύγχρονες ακαδημαϊκές ανάγκες και όχι η αναπαραγωγή των πελατειακών σχέσεων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των δομών, η αποτύπωση όλων των οργανικών θέσεων στις αποκεντρωμένες δομές των ΑΕΙ,  η παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές με τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό καθώς και την αποφασιστική ενίσχυση των υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας.

·        Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί  Ιδρύματα πρέπει να μεταφέρεται αυτοδικαίως στο νέο Πανεπιστήμιο σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη) εργασίας. Εάν κάποιοι επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε άλλη πόλη από αυτή που εργάζονται, να είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τους, μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Με την ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση αξιοκρατικές διαφανείς κρίσεις για τη στελέχωση των δομών .

·        Για πρώτη φορά μετά την κρίση τα ΑΕΙ ενισχύθηκαν με 500 θέσεις ΔΕΠ για το 2017 και άλλες 500 για το 2018, ωστόσο, πρέπει να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες για προσλήψεις εργαζομένων, εκπαιδευτικών κλπ. για να καλυφθούν οι κενές θέσεις προσωπικού που έχουν προκληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις μνημονιακές πολιτικές. Να υπάρξει μέριμνα ώστε στο νέο προσωπικό να ενταχθούν ισότιμα οι μεταδιδακτορικοί και οι νέοι επιστήμονες.

·        Κατάργηση των εργολαβιών, ειδικότερα στην καθαριότητα και τη φύλαξη, με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

·        Για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τα διετή δωρεάν τμήματα σπουδών από τα πανεπιστήμια θα πρέπει να διασφαλιστούν προϋποθέσεις όπως οι σταθερές δομές, τα προγράμματα σπουδών, οι όροι εισαγωγής, οι υλικοτεχνικές υποδομές, οι διδάσκοντες, το διοικητικό προσωπικό ,η κρατική επιχορήγηση.

Οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα παλεύουμε και είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και ανασυγκρότησης των Πανεπιστήμιων ώστε με τις σταδιακές αλλαγές που θα συντελεστούν, στην ολοκλήρωσή του ο νέος χάρτης για τα ΑΕΙ να κατοχυρώνει μαζί με τα άλλα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) την ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή σε μια υψηλού επιπέδου δημόσια δωρεάν δημοκρατική παιδεία χωρίς ταξικούς φραγμούς.

ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ