Τροπολογία με την οποία προβλέπεται η καταβολή του μισθού σε 415 καθαρίστριες του ΟΑΕΔ, κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος, παρουσιάζοντας την τροπολογία με τίτλο «Νομιμοποίηση και εκκαθάριση σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του τρέχοντος έτους, δαπανών που έχουν προκύψει από εργασία που παρασχέθηκε από 1-5-2018 έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, προς κάλυψη αναγκών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ», αυτή κατατέθηκε αφού προέκυψε διαφωνία ως προς την καταβολή των δεδουλευμένων των καθαριστριών του ΟΑΕΔ μεταξύ της Επιτρόπου του Οργανισμού του ΑΣΕΠ και της Διοίκησης.

Η τροπολογία ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στην Βουλή.
ΠΗΓΗ: capital.gr