Της Α. Παπαλεξίου

Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, υπεγράφησαν από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος, για να ρυθμιστούν εργασιακά ζητήματα των τακτικών , ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειών της Χώρας.

        Οι εν λόγω συλλογικές συμβάσεις, ως πρωτόλειες, δεν αποτυπώνουν φυσικά το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τους  περιφερειακούς υπαλλήλους, ούτε καν το σύνολο των ζητημάτων που διεκδικήθηκαν.

      Το πλαίσιο , άλλωστε, του Ν.2738/99, που αφορά στις Συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, είναι περιοριστικό και δεν δίνει δικαίωμα διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμβάσεων για τους μισθούς και ζητήματα που συνδέονται με τις αποδοχές μας, οι οποίες υπέστησαν σοβαρότατο πλήγμα και που παραμένει αίτημα πρώτης γραμμής, η διεκδίκηση αποκατάστασής τους.

        Η παραπάνω εξέλιξη, μαζί με μια σειρά άλλων ζητημάτων που ήδη επιλύθηκαν,ή  επιλύονται σταδιακά, όπως για παράδειγμα, η αποζημίωση των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων ΟΤΑ Β΄, η κάλυψη των νομικών τους εξόδων, σε περιπτώσεις που οφείλονται στην άσκηση των καθηκόντων τους,κρίνεται θετική, καθώς εδραιώνει την άποψή μας, ότι ¨χαμένος αγώνας, είναι ο αγώνας που δε δίνεται”.

    Ήδη, είμαστε σε διαδικασία συλλογής προβλημάτων και διαμόρφωσης προτάσεων για την επόμενη ΕΣΣΕ. Με περισσότερη εμπειρία, συνεχίζουμε την επεξεργασία για νέες διεκδικήσεις και επέκταση των ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων.

  Οι ανωτέρω, ήδη ισχύουσες ΕΣΣΕ περιλαμβάνουν Θέματα χρόνου εργασίας, αδειών, επιμόρφωσης ,καθώς και άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων.  Μία σειρά θεμάτων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές , θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και ανθυγιεινής εργασίας, εκκρεμούν και αναμένουμε τη ρύθμισή τους.

    Αυτή τη στιγμή, στις Περιφέρειες της Χώρας, ήδη προχωράμε στην εφαρμογή των ΕΣΣΕ, γεγονός που δίνει στους συναδέλφους μια ανάσα αισιοδοξίας και τους συσπειρώνει στα Σωματεία τους .

Η Α.Παπαλεξίου είναι :

Αντιπρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ

Πρόεδρος ΣΕΠΕΚΕΜ

Μέλος ΓΣ ΕΔΟΘ