Το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας σε πρόσφατη συνεδρίαση του ζητά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στο δημόσιο τομέα. Είναι γεγονός, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έζησαν με τον πιο δραματικό τρόπο όλους τους πειραματισμούς και τις προσπάθειες «αναδιάρθρωσης» και «αναδιοργάνωσης» των δημοσίων υπηρεσιών μέσα από τη εφαρμογή των ελαστικών μορφών εργασίας, της αξιολόγησης και της κινητικότητας.

          Γι’ αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί ο θεσμός των ΣΣΕ και στο δημόσιο τομέα, καθώς έτσι θα θωρακίζονται πέραν των οικονομικών και άλλα θεσμικά αιτήματα, που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας αλλά και την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ένα πάγιο αίτημα τόσο των εργαζομένων αλλά κυρίως της κοινωνίας. Οι ΣΣΕ θα διασφαλίζουν σταθερή και δίκαιη εργασία, απαλλαγμένη από τις αυθαιρεσίες των αιρετών και των πολιτικών προϊσταμένων, αντικειμενική αξιολόγηση μέσα από θεσμικά όργανα και όχι από κομματικούς μηχανισμούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες και πλήρη νομική και ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων στο δημόσιο.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Οργανωτικό Γραμματέας

Δημήτριος Γ. Φαββατάς                             Δημήτριος Πράττης