Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων που ακολουθεί η κυβέρνηση, μέσω της απαξίωσης καταξιωμένων φορέων του Δημοσίου. Για ακόμη μία φορά το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών βρίσκεται στο στόχαστρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με σχέδιο νόμου, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η κατάργηση του ΙΓΜΕ και η μετατροπή του σε μια νέα αρχή με ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Το ΕΚΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του στο Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ που αγωνίζεται για να διασφαλίσει τον ερευνητικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου, ενάντια στη μετατροπή του σε μια γραφειοκρατική δομή και στη διατήρηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω των Σ.Σ.Ε.

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει εδώ και τώρα το σχέδιο νόμου που καταργεί το ΙΓΜΕ.

Το κείμενο σε PDF