Προς:
1. Ομοσπονδίες – Μέλη της A.Δ.E.Δ.Y.
2. Νομαρχιακά Τμήματα A.Δ.E.Δ.Y.

3. Γενικοί Σύμβουλοι Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η υπόθεση της προσφυγής για τον αποκλεισμό συναδέλφων από τις κρίσεις Γενικών Διευθυντών, που είχε προσδιορισθεί να εκδικασθεί από το ΣτΕ στις 25 Οκτωβρίου 2018 ανεβλήθη για την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προσφυγή για τον αποκλεισμό συναδέλφων από τις κρίσεις Γενικών Δντών