Την υποχρέωση φορέων του Δημοσίου να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, για την υλοποίηση της στοχοθεσίας έτους 2019, επισημαίνει με εγκύκλιο του, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι η διαδικασία ξεκινά εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους, με τη γνωστοποίηση και κατανομή των προτεινόμενων στρατηγικών στόχων του φορέα για το επόμενο έτος, ενώ η απόφαση των στρατηγικών στόχων εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου.
Ειδικότερα αναφέρεται: Παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των διαδοχικών σταδίων, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4369/2016 και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού της στοχοθεσίας το αργότερο έως το τέλος του 2018, προκειμένου από το νέο έτος να ξεκινήσει εγκαίρως η υλοποίηση και παρακολούθηση της στοχοθεσίας.
Οι οργανικές μονάδες των Υπουργείων που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» ή ελλείψει αυτών οι Διευθύνσεις Διοικητικών
Υπηρεσιών παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τις λοιπές οργανικές μονάδες του φορέα, καθώς και τυχόν άλλους φορείς που εποπτεύουν, κοινοποιώντας τους την παρούσα εγκύκλιο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr