Με εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου προβλέπονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για έτος 2017.

Στο τελικό στάδιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ολοκληρώνεται ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού των Φορέων του Δημοσίου, διενεργείται αυτόματα η εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων και γνωστοποιούνται οι εκθέσεις αξιολόγησης στους αξιολογούμενους, καθώς και η προβλεπόμενη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την περάτωση του τελικού σταδίου της ηλεκτρονικής διαδικασίας θα παρέχεται άμεσα η πληροφόρηση και η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μειώνοντας στο ελάχιστο τη διοικητική επιβάρυνση για τους Φορείς και ενισχύοντας της διαφάνεια στη διοικητική λειτουργία.

Η πλήρης εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης συμβάλλει στη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ