ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη της κινητοποίησης Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00

στο Υπουργείο Παιδείας

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., στηρίζει την κινητοποίηση που αποφάσισαν για την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας, με αιτήματα:

·        μόνιμους, διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,

·         14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα,

·        στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

·        εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,

·        μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών,

·        αύξηση δαπανών για την παιδεία,

·        υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των Σωματείων να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00, στο Υπουργείο Παιδείας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Στήριξη της κινητοποίησης ΔΟΕ-ΟΛΜΕ Παρασκευή 9.11.18