Ιταλική Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας Δημόσιας Λειτουργίας (FPCGIL)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Γενική Γραμματέας μας, Serena Sorrentino, εκ μέρους όλων των οργανώσεων – μελών της FPCGIL, εκφράζει την αλληλεγγύη της για την 24ωρη απεργία σας στις 14 Νοεμβρίου.

Έχουμε υποφέρει, όπως πολλές μεσογειακές χώρες, τις συνέπειες της κρίσης που έχει επηρεάσει τα δικαιώματα και τους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο, και γνωρίζουμε πως στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα σκληρές.

Γι’ αυτό το λόγο, πραγματικά στηρίζουμε την απαίτησή σας να ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις για ανάκτηση των μισθών, αύξηση των συντάξεων, προσλήψεις και φορολογικές περικοπές.

Ελπίζουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στη διαμαρτυρία σας και ευχόμαστε να έχετε μία επιτυχημένη απεργία και άμεση απάντηση από την κυβέρνησή σας.

Με εκτίμηση,
Nicoletta Grieco


Ευρωπαϊκές Ενώσεις Δημόσιων Υπηρεσιών

Βρυξέλλες, 8 November 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η EPSU στέλνει χαιρετισμούς αλληλεγγύης για την απεργία 24ωρη 14 Νοεμβρίου. Συμφωνούμε ότι με την απόσυρση των διεθνών οργανισμών είναι καιρός η κυβέρνηση να αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διαδικασία αντιστροφής των περικοπών των αμοιβών, των παροχών και των δικαιωμάτων που επιβάλλονται στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Σημειώνουμε ειδικότερα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί μείωση της αμοιβής κατά 40%, αντιμετωπίζουν σήμερα περαιτέρω περικοπές στις αμοιβές προσωπικού λόγω αύξησης των φόρων και μειώσεων σε φορολογικές ελαφρύνσεις. Υποστηρίζουμε την έκκλησή σας για σταδιακή αποκατάσταση του εισοδήματος και τον 13ο και 14ο μισθό.
Υποστηρίζουμε τα άλλα αιτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αυξήσουμε τις συντάξεις, να προσλάβουμε επειγόντως μόνιμο προσωπικό σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και να επικεντρωθούμε στη βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης και όχι στην εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης.
Ελπίζουμε ότι η απεργία σας υποστηρίζεται σταθερά και ότι δείχνει στην κυβέρνηση σας την αποφασιστικότητά σας όχι μόνο να εξασφαλίσετε καλύτερες αμοιβές και συνθήκες για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα αλλά και να προστατέψετε και να βελτιώσετε τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως απορρίπτοντας την ιδιωτικοποίηση.

Με αλληλεγγύη,
Jan Willem Goudriaan
Γενικός Γραμματέας της EPSU

Αλληλεγγύη της EPSU προς Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Απεργία 14.11.18 – Ελληνική έκδοση