Στο νομοσχέδιο (εδώ το κείμενο) του Υπουργείου εργασίας που έχει κατατεθεί και είναι αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής υπάρχει μεταξύ άλλων και  πρόβλεψη για την νομική υποστήριξη των επιθεωρητών εργασίας κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου.  Στο νομοσχέδιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται  διατάταξεις :


Άρθρο 23 – Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης

Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης. Στο εξής, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι άμεσα θιγέντες από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, θα μπορούν να παρίστανται με δικηγόρο στην εκδίκαση και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που δίνει η δικονομία στους παράγοντες της δίκης.

Άρθρα 24-26 – Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ- Νομική εκπροσώπηση Επιθεωρητών – Ποινικά αδικήματα σε βάρος των Επιθεωρητών

Συνεχίζοντας την συνολική ενίσχυση του , το Σώμα ενδυναμώνεται οργανωτικά και θεσμικά για να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζεται η γεωγραφική  κάλυψη του ΣΕΠΕ με την δημιουργία δύο νέων Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ενώ παράλληλα θωρακίζονται οι Επιθεωρητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απέναντι σε περιστατικά επιθέσεων και άλλων κακόβουλων πρακτικών μέσω της θέσπιση ενός πληρέστερου νομικού πλαισίου για την προστασία των Επιθεωρητών Εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό από την μια για την αποτελεσματική αποτροπή παράνομων ενεργειών ορίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση η περίπτωση ψευδούς καταμήνυσης επίθεσης, απειλής, εξύβρισης και έμπρακτης εξύβρισης κατά την διάρκεια του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας ενώ από την άλλη δημιουργείται η πρόβλεψη για ένα λειτουργικό σύστημα νομικής εκπροσώπησης των Επιθεωρητών σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που προκύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Ελπίζουμε να ψηφιστεί άμεσα και να δούμε να υλοποιούνται οι προβλέψεις του .