Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2018, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Κεφαλλονιάς – Ιθάκης, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2018, από τις 10:00 έως τις 13:00, για τα προβλήματα στον χώρο της Υγείας που αντιμετωπίζει η περιοχή, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι του Νομού να συμμετάσχουν στη σχετική κινητοποίηση.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Ν.Τ. Κεφαλονιάς Ιθάκης – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 28.11.2018