Εγκύκλιο για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ