Όπως αναμενόταν δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τις αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Γι’ άλλη μια φορά η παράταξη της ΔΗΣΥ (Π) έχει μεγάλες συνδικαλιστικές επιτυχίες, καθώς γνωρίζει καλά το ρόλο της κινδυνολογίας και της καταστροφολογίας στα πρότυπα των υποστηρικτών του Κυριάκου…
Διατυμπάνιζαν τις τελευταίες μέρες πως, σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα τροποποιεί το άρθρο 162 του Ν.3528/07 προσθέτοντας διάταξη, σύμφωνα με την οποία για να είναι έγκυρη μια απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου πρέπει στην πλειοψηφία να είναι υποχρεωτικά και ο διορισμένος από την συγκυβέρνηση, πρόεδρος!
Τελικά αποδεικνύεται πως δεν έχει αλλάξει τίποτα, εφόσον σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται τα παρακάτω:
«Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του».
Συνεπώς, ισχύει η πάγια ρύθμιση του Νόμου 2690/1999, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.