Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2018, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι του νομού να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση των εκπαιδευτικών.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ